TTC Bygg har lang erfaring med næringsbygg og driftsbygg i forskjellige størrelser. Vi har hatt oppdrag med å bygge opp forskjellige bygg til gårdsdrift, men også bygg som blir brukt av helt andre næringer.

God dialog

Under planlegging og bygging av næringsbygg er det viktig for oss å ha en god dialog med kunden så sluttresultatet imøtekommer behovene for bygget. Vi har egne arkitekter og ansatte i firmaet som vil hjelpe deg med å finne de beste løsningene for å løse ulike problemstillinger og spørsmål du måtte ha.

Papirarbeid?

Selv om man har en tomt bygget skal bygges på så kan det oppstå mye papirarbeid, dette er noe vi i TTC gjerne hjelper deg med. Vi har egne folk i firmaet som kun jobber med å tilrettelegge og gjennomføre disse jobbene så resultatet blir av topp standard.

Ta kontakt for mer informasjon!