Ønsker du å bygge nytt hus?

Mange går med en drøm om å bygge noe eget, men vet ikke helt hvor de skal starte. Vi i TTC har lang erfaring med nybygg og hjelper deg med å realisere drømmen og visjonen du har for hvordan sluttproduktet skal bli.

Papirarbeid?

Selv om man har en tomt huset skal bygges på så kan det oppstå mye papirarbeid, dette er noe vi i TTC gjerne hjelper deg med. Vi har egne folk i firmaet som kun jobber med å tilrettelegge og gjennomføre disse jobbene så resultatet blir av topp standard.

Egne arkitekter

Vi har egne arkitekter innad i firmaet så vi kan bistå helt fra start med planleggingen av hvordan nybygget skal utformes. Fordel med å ha arkitekt innad i firmaet er at de planleggende, altså arkitekten og deg, og de gjennomførende, altså tømmerene og andre håndverkere, er at man hele veien kan kontrollere og komme frem til de beste løsningene på ulike problemstillinger som måtte oppstå.

Ønsker du mer informasjon om bygging av ny bolig? Ta kontakt med oss i dag